Kazu: ôi sao mà xót lòng  cháu không hiểu ý nghĩa của ít nên cứ coi như chia 2 là 5 pic bác nhé  tiện giờ cháu mới biết mấy cái hình hồi trước cháu tìm trên 1 trang nào đó mà hiện tại lưu đầy máy là Aterlier   (1 đống hình Frixell và Helmold)